Da li neko posle ovih snimaka, može da ne veruje u Boga?!- VIDEO

Da li neko posle ovih snimaka, može da ne veruje u Boga?!

Da li neko posle ovih snimaka, može da ne veruje u Boga, ili i dalje ovakve događaje pripisuje slučajnosti– Pogledajte…