JAKO Poučna priča o psima i ljudima. . .

Pripovjeda se kako je neki kralj imao pse koje je izgladnjivao i njima bacao svakog neposlušnog ko bi mu se u nečemu suprotstavio. Jednom se desilo da jedan njegov vezir, koji mu je služio deset godina nešto zgriješi, te vladar naredi da bude bačen tim izgladnjelim psima.

Ali vezir mu reče: “Vladaru, služio sam ti deset godina, daj mi deset dana dok ne izvršiš svoju presudu.”
Vladar mu to dozvoli, a vezir se uputi čuvaru pasa te mu reče: “Pusti me da vodim brigu o psima naredih deset dana,” pa mu čuvar to i dozvoli.

Vezir je narednih deset dana vodio brigu o psima, a kada se navršio deseti dan, došlo je vijeme izvršenja kazne. Vladar je bacio vezira među pse, ali se psi okupiše oko njega i legoše pored njegovih nogu.
Vladar, sav u čudu, zapita vezira: “Šta si to uradio s psima?”

A vezir mu odgovori: “Ja sam njima služio deset dana i nisu zaboravili dobro koje sam im učinio, a tebi služim deset godina i samo zbog jednog mog propusta zaboravio si svo dobro koje sam za tebe uradio.”
Nemojmo zaboravljati dobročinstvo drugih koje prema nama iskažu!