Nakon što je umro najpoznatiji egzorcist: Da li je Josip Broz Tito bio đavo?

Najpoznatiji egzorcista Gabriele Amorth je umro u 91. godini u Rimu, ali je prije toga otkrio da li je i Tito bio zaposjednut.

Kazao je i da je Hitler bio pod uticajem nečastivih sila kao i mnogi drugi diktatori, pa su ga upitali da li među “đavole” ubraja i Tita?

-Jedini sudija je Gospod. Crkva nikada neće kazati da je neka osoba završila u paklu, jer suditi može samo Bog. Ali, ima osoba koje su pokazale toliko zlokobnosti, možda među njih ne spada Tito koga su ljudi i voljeli, koliko na primer, Staljin koji je, kako se kaže, odgovoran za smrt 10-15 miliona osoba.

– Ili Hitler, dovoljno je pomisliti na koncentracione logore. Ti ljudi su pokazali toliku perfidnost da se može pomisliti, s velikom vjerovatnošću, kako su završili u paklu. Ali o tome, svakako, neće biti objavljeno službeno saopštenje – kazao je egzorcista.

Kardinal, Ugo Poleti, je Gabrijela imenovao egzorcistom rimske biskupije.

Govorio je kako je „đavo i u Vatikanu. Tamo i još više jer đavo pokušava da navodi na iskušenje posebno tamo gdje postoji vrh, pa prema tome je u Vatikanu, zatim na vrhu politike, na vrhu industrije, među sportistima, zatim napada svećanike, jer ako padne jedan svečanik u iskušenje onda to povlači sa sobom i druge osobe. Dakle, đavo pogađa, pokušava da navodi na iskušenje tamo gdje može da dobije veće rezultate“.