Postavili su kamere u školsku kantinu. Kada vidite šta rade kuharice svaki dan ostaćete bez teksta!

U Japanu djecu od malena uče koje su stvari važne u životu, a na prvom mjestu je poštovanje.

U Japanu, odlučili su se da postave kamere u školsku kantinu i pokažu cijelom svijetu šta se to radi kod njih u kuhinji. Poštovanje prema hrani, profesorima i roditeljima je najbitnije u sistemu obrazovanja. Naime djeca poslije svakog časa se zahvale profesoru na znanju koje im je podijelio. Poslije svakog obroka zahvale kuharicama i osoblju koje im je pripremilo hranu.

Možemo zaključiti da ovu djecu uče pravim vrijednostima i da Japan ima jedan od najboljih obrazovnih sistema na svijetu. Taj obrazovni sistem proizvodi ljude!

Jako bitan segment svakodnevnice je i higijena. Ovu djecu uče da je svaki obrok ritual i da trebaju biti zahvalni i poštovati ono što im se obezbijedi!