Samo 7 odsto ljudi odgovori tačno na ovih 10 pitanja: Jeste li vi među njima?

1. Siromašni to imaju. Bogati to trebaju. Ako to pojedeš, umrijet ćeš. Što je to?

2. Visoka sam dok sam mlada, a niska kad ostarim. Što sam ja?

3. Marijin otac imao je pet kćeri. Zvale su se Nana, Nini, Nene, Nono… a kako se zvala peta kćer?

4. U prizemnoj ružičastoj kući živio je ružičast čovjek, ružičasta mačka, ružičasta riba, bio ružičast kompjuter, ružičast stol, ružičasti telefon, ružičasta kupaonica – sve je bilo ružičasto! Koje boje su bili zidovi na drugom katu?

5. Što se pojavljuje jednom u minuti, dvaput u momentu, ali nijednom u tisuću godina?

6. Što možete uhvatiti, ali ne i baciti?

7. Što je lako kao perce, ali ni najjači čovjek na svijetu ga ne može držati duže od nekoliko minuta?

8. Što je toliko delikatno da je samo izgovaranje imena razbije?

9. Čovjek je vozio automobil. Nije imao upaljena svjetla. Mjesec nije izašao. Ispred njega, žena je prelazila ulicu. Kako ju je vidio?

Napisite odgovore na papiru pa proverite ispod jeste li pogodili…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rešenja:

1. Ništa.
2. Svijeća.
3. Marija.
4. Nema drugog kata, kuća je prizemna.
5. Slovo ‘m’.
6. Prehladu.
7. Dah.
8. Tišina.
9. Bio je dan.
10. Vlak je električan, nema dima.